Archive for maart 2, 2011

Tulpen nader bekeken   9 comments

De verjaardagstulpen beginnen uit te komen en dan kun je ze in het hart kijken ;0) Omdat ik graag met bestaand licht fotografeer neem ik een grovere korrel op de koop toe, persoonlijk vind ik dat niet zo’n probleem.

The birthday-tulips start to bloom and then one can look into the heart ;0) Because I like to photograph with natural light I accept more grain, personnally I don’t think it’s a problem.

Log2-3-11-1.jpg

Log2-3-11-1.jpg

Log2-3-11-1.jpg

Log2-3-11-1.jpg

Posted maart 2, 2011 by Ank Pot in Bloemen