Archive for maart 22, 2011

Klapwieken   8 comments

De ganzen zitten elkaar behoorlijk in het vaarwater op de Dobbe en aangezien ze elk jaar veel jongen grootbrengen die veelal blijven, zeker het eerste levensjaar, worden ze daar erg 'opvliegerig' van.

The geese are very territorial these days and because they raise many young ones every year that stay for the first year, they get into little fights constantly.

Log22-3-11-1.jpg

Log22-3-11-1.jpg

Log22-3-11-1.jpg

Log22-3-11-1.jpg

Log22-3-11-1.jpg

Log22-3-11-1.jpg

Log22-3-11-1.jpg

Posted maart 22, 2011 by Ank Pot in Vogels