Archief voor juli 25, 2014

Deventer op Stelten 2014, allerlei   6 comments

Je werd welkom geheten door een groot aantal paraplu’s die boven verschillende winkelstraten hingen.
Een vrolijk gezicht!
Sommigen waren beschilderd.

In deze serie foto’s o.a. Studio Eclipse uit België met ‘Two sink, Three float’ een dansvoorstelling op een vlot in het water.
Verder Theater Gajes met hun nieuwste zgn. walkact ‘Parasols’.

Dan wil ik nog even stilstaan bij de uit Duitsland afkomstige Noah met zijn voorstelling ‘The Royal Flush’.
Een komische voorstelling over iemand die nodig naar het toilet moet maar het enige toilet is op 5 meter hoogte.
Tot grote schrik van de honderden toeschouwers brak tijdens de voorstelling de paal en kwam Noah met een smak op het podium terecht.
Gelukkig kon hij weer ongedeerd opstaan en ook met de kindjes waarbij de paal op de benen terechtkwam liep het met wat lichte verwondingen relatief goed af.

wordt vervolgd

***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

***