Archive for the ‘kalf’ Tag

Veel Damherten   12 comments

Dit wordt een blog met veel foto’s van de damherten, met name geweidragers maar ook hindes en tot slot een foto van een zogend kalf, iets wat toch altijd weer een prachtig gezicht is en onvoorstelbaar dat je dit van een paar meter afstand mag gadeslaan!
Vossen zijn we dit keer niet tegengekomen misschien over een paar weken wel als we weer hopen te gaan.
Er volgt nog een log van de AWD maar dan met wat paddenstoelen.

\

Bambies in de Amsterdamse Waterleiding Duinen   4 comments

Het is natuurlijk de tijd van het jaar dat de Damherten kalfjes hebben maar heel veel kregen we daar niet van te zien. De moeders met hun kleintjes bleken een stuk dieper in het bos te zitten dan dat ze normaal zijn, begrijpelijk natuurlijk. Ze waren ook veel schichtiger en bij het minste of geringste werden de jongen geroepen en ging de groep er vandoor. Op de eerste twee foto’s kun je zien wat we meestal zagen maar op de derde en vierde foto een glimp van een echte bambi die even mijn kant op keek.
Dat er ook wel eens dingen dramatisch mis gaan werd wel duidelijk toen wij het kadaver van een Damhert vonden (foto 15) met het kadaver van haar jong tussen de achterpoten. Kennelijk tijdens de bevalling missgegaan. We zijn op afstand gebleven.
Verder is goed te zien dat de volwassen dieren nog in de rui zijn, hun wintervacht zijn ze nog niet helemaal kwijt. Bij de mannetjes is het bastgewei goed zichtbaar.